Odstúpenie od kúpnej zmluvy spotrebiteľom

Pre odstúpenie od kúpnej zmluvy a vrátenie tovaru použite formulár v odkaze nižšie:

FORMULÁR PRE ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY DO 14-TICH DNŮ

Pzn. Podľa obchodných podmienok nie je možné vrátiť späť rúrky, vlnovce alebo inak upravovaný či vyrobený produkt. Viac obchodné podmienky predaja tovaru, odsek 5.1

Formulár vytlačte a odošlite spoločne s vráteným tovarom do sídla našej spoločnosti v Mělníku (CZ), viď KONTAKT.

V prípade, že nemáte možnosť tlače, je potrebné informácie z formulára spísať a poslať na papieri s tovarom alebo na náš e-mail info@obchod-vtp.cz.

Ak nemáte možnosť otvoriť prílohu dokumentu, nižšie nájdete požadované informácie:

- Oznamujem týmto, že odstupujem od kúpnej zmluvy do 14-tich dní pri nákupe tohto tovaru (názov a počet kusov):

……………………………………………………….…………………………………………………………………………………………......

- Dátum objednania tovaru:………………..…………………………………………………………………………………………………..

- Meno a priezvisko kupujúceho:…………………………………………………………………………………………………………….

- Adresa kupujúceho:…………………………………………………………………………………………………………………………..

- Číslo faktúry:………………………………………………………………….........................................................................................

- ID Objednávky: ………………………………………………………………………………………………………………………………..

- Číslo účtu pre vrátenie kúpnej ceny:

................................................ /........................

- Dôvod vrátenia *​: ………………………………………………………………………………..................................................

- Podpis kupujúceho:…………………………………………….

- Dátum:…………………………………………….

- Podpis zodpovedného pracovníka (len pri osobnom vrátení):

…………………………………………….

(*) Ide o nepovinný údaj