ZMEŠOVACIE VENTILY ESBE VTA 310

ZMEŠOVACIE VENTILY ESBE VTA 310

Rad VTA310 je navrhnutý pre reguláciu teploty v inštaláciách teplej úžitkovej vody bez akýchkoľvek požiadaviek na funkciu zabezpečenia proti obareniu. Tento rad ventilov nie je vhodný na inštaláciu teplej úžitkovej vody vybavenej HWC.